กลุ่มแคร์ | Small Groups

จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า โคโลสี 3:16

สิ่งสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนคือ การสามัคคีธรรมและการเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เราจำเป็นต้องหนุนใจ ท้าทาย และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและพี่น้องคนอื่นๆ  คริสตจักรสามัคคีธรรมเมืองใหม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตท่าน เห็นท่าน มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้น มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ และมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแคร์เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกคนอื่นๆแน่นแฟ้นขึ้น ในกลุ่มแคร์ เราจะได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์, อธิษฐาน, หนุนใจกัน และสามัคคีธรรมกัน คริสตจักรหนุนใจสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกับกลุ่มแคร์เพื่อเสริมสร้างชีวิตในพระคริสต์และพันธกิจในชุมชนร่วมกัน ถ้าท่านสนใจเข้าร่วมกลุ่มแคร์กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางคริสตจักรได้

Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Colossians 3:16

Fellowship and growth in relationship is a vital part of the Christian life. We need each other for encouragement, challenge, and mutual edification in our relationship to God and our relationship to one another. We desire for New City Fellowship to be a place of welcome wherever you are in your spiritual journey. We want to walk alongside you in life and point to the new life and lasting hope to be found in Jesus Christ.

One way to grow in deeper relationship is to become part of a small group. Small groups meet throughout the week for Bible study, prayer, encouragement and fellowship. We encourage those attending New City Fellowship Church to get involved in a small group and grow in the life and work of the church together in community. Please contact us or speak with church staff about joining a small group.